Kap laanbomen Nieuwegein

1024 519 Meldpunt Bomenkap

Onderwerp: aanvraag bomenkap Dorpstraat Vreeswijk/Nieuwegein

Melding:
De gemeente heeft 11 bomen in de Dorpsstraat  van Vreeswijk/Nieuwegein aangewezen om te kappen vanwege de geplande herbestrating. Onderzoek (de bomeneffect analyse) heeft juist beoordeeld dat de bomen behouden kunnen blijven. Bij de herbestrating moet rekening gehouden worden met de bomen zodat ze gezond blijven.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.