Grote ingrepen in het Overijssels Landschap

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Grote ingrepen in het Overijssels Vechtdal en op de Sallandse Heuvelrug.  Veel bos gaat verdwijnen. Op basis van het plan Natura 2000 en dat het om ‘herstelwerkzaamheden’ gaat. Hierdoor vind men dat er natuurherstel plaatsvindt, terwijl alle aanwezige natuur wordt vernietigd. Het zand wil men vrij spel geven, en heidevelden wil men versterken, uitbreiden. Het gaat om ruimte voor zandverstuiving de Sahara in de boswachterij Ommen van Staatsbosbeheer 6 hectare, ruimte voor heide en jeneverbes op de Sallandse Heuvelrug, NM, hier wordt 50 hectare gekapt. Lemelerberg 150 hectare gekapt voor heidevelden, ook in Beerze 55 hectare, beide van het Overijssels Landschap.

Toevoeging 7 maart 2019:
https://redhelhuizenbos.nl/2019/02/11/33-staatsbosbeheer/

https://redhelhuizenbos.nl/2019/02/02/31-hoog-bezoek/

1 comment
 • AHCW
  REPLY

  Een interessant nieuwtje , zomer 2018:

  De prijs van naaldhout – een veel gebruikte houtsoort in de bouw – vertoont al enkele jaren een opmerkelijke stijging. Bij Cobouw Bouwkosten staat het hout met stip genoteerd in de ranglijst van snel duurder wordende bouwmaterialen. Centrop Houtimport in Zaandam, marktleider voor de invoer van vurenhout, kan het alleen maar onderschrijven. ‘‘Zo heftig als nu heb ik het nog nooit meegemaakt’’, zegt directeur Jan Voet.

  Naaldhout wordt in de bouw voor talloze doeleinden gebruikt. De verwerking gaat van dunne latjes voor daktengels en panlatten tot en met de dikste steunbalken. Veel van dit hout komt uit Scandinavië, dat wil zeggen uit Zweedse en Finse bossen – de landen waaruit Centrop zijn hout betrekt. De prijzen daar zijn volgens Voet sinds begin 2016 ‘‘zeer wezenlijk’’ gestegen.

  Tussen de eerste helft van 2016 en dezelfde periode in 2017 ging de prijs met 6 procent omhoog, in het lopende jaar is daar nog eens 12 procent bijgekomen. Voet: ‘‘In twee jaar tijd zien we een toename van 18 procent. Het is lang geleden dat ik iets dergelijks heb gezien. Ik zit nu 20 jaar in het vak, maar zo heftig heb ik het nog nooit meegemaakt.’’

  De prijsstijging is een gevolg van de explosief groeiende vraag naar naaldhout. Voet constateert wereldwijd grote belangstelling voor bouwhout. De meeste vraag komt uit de VS en Canada, twee landen waar traditioneel veel in hout wordt gebouwd. Maar ook het Verre Oosten is een belangrijke markt geworden. ‘‘China en India beginnen steeds meer hout te consumeren. Behalve in meubeltoepassingen, ook in de bouw. Dat zijn gigantische landen. Een stijging van één procent van het verbruik staat voor een enorme hoeveelheid hout.’’

  Fatsoenlijke industrie
  Het ligt voor de hand de op volle toeren draaiende wereldeconomie aan te wijzen als oorzaak van de groeiende vraag. Maar dat is volgens Voet te simpel.

  ‘‘Er is los van economische ontwikkelingen sowieso sprake van meer houtverbruik. Hout is een mooi, natuurlijk product, dat wil iedereen graag in huis hebben. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het geen slechte ontwikkeling als er meer hout wordt gevraagd. Bosbouwers springen verantwoord om met hun product. Ze plegen geen roofbouw, ze kappen en herplanten volgens een uitgekiend schema, anders helpen ze hun eigen bedrijf om zeep. Een boom die wij als bouwhout verkopen, heeft 70 tot 80 jaar staan groeien. Degene die de boom heeft geplant, heeft ‘m niet geoogst zien worden. Het is een fatsoenlijke, toekomstgerichte industrie. En wat is er verkeerd aan meer bos aanplanten? Dat is toch alleen maar goed voor de CO2-opslag?’’

  Voet benadrukt dat zijn betoog betrekking heeft op naaldhout, over andere soorten kan hij niet oordelen. ‘‘In Nederland letten we scherp op de herkomst van naaldhout en of het op verantwoorde wijze is geproduceerd. Het hout dat wij importeren is voor meer dan 99 procent gecertificeerd. De Vereniging van Nederlandse Houthandelaren zit ongeveer op zo’n zelfde percentage.’’

  Eerste publicatie door Peter de Lange op 20 jun 2018
  Laatste update: 19 jun 2018

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.