Geplande kap laanbomen Witteveen, Drenthe

1024 855 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Geplande bomenkap  (±280 eiken) aan de Mr. J.B. Kanweg in Witteveen, gemeente Midden Drenthe. In het kader van dunning staan deze bomen op de lijst om gekapt te worden. Wat vreemd is dat normaal bomen met een diameter meer dan 40 cm een vergunning nodig hebben. Dit moet ook gemeld worden. Bij dunning is deze verplichting alleen noodzakelijk indien ze een doorsnee van 80 cm hebben ! Alles onder deze 80 cm hoeft niet gemeld te worden en er is ook geen vergunning nodig. De boomkruinen zouden elkaar verdringen en om ze gezond te houden moeten ze gekapt worden !?! Om en om zijn ze gemerkt met groene stippen. De bomen zijn gezond en verdringen elkaar niet of nauwelijks en wat is er mis met verdringing, ze vormen met elkaar een kruin. Wij, bewoners van Witteveen,  proberen we deze kap te voorkomen maar support zou welkom zijn.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.