Grootschalige bomenkap Keukenhof

640 480 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Voor de derde keer dit jaar is er sprake van een grootschalige bomenkap op en om het terrein van Keukenhof in Lisse. De afgelopen jaren heeft Keukenhof enorme hectares aan grond opgekocht van bollenboeren om en nabij het terrein en bermen om het gebied heen. Het afgelopen jaar hebben er minstens drie grootschalige kapperiodes plaatsgevonden waarbij grofweg een derde van de bomen/natuur op en om het terrein van Keukenhof zijn verdwenen. Ook zijn vrijwel alle tussenliggende (!) jonge en/of dunne bomen en struikgewas geveld. Naast deze grootschalige bomenkap van het afgelopen jaar zijn er in de afgelopen jaren al tal van oude/monumentale bomen met een belangrijke ecologische waarde door Keukenhof gekapt. Hiervan volgt dan achteraf een melding in de lokale krant en vaak wordt als reden ‘verkeersveiligheid’, ‘uit voorzorg’ of ‘ziekte’ opgegeven. Dit zijn lastig definieerbare begrippen en dus ook lastig te controleren.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.