Gemeente Baarn: beeldbepalende bomen,zonder kapvergunning wijken voor nieuwbouw.

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding:
De bewoners van de net opgeleverde nieuwbouwwoningen aan Hazelaarhof 1 en 3 in Baarn zijn voornemens om op woensdag 1 december vier grote beeldbepalende bomen te laten kappen. Het betreft een linde en drie esdoorns, waarvan er drie hoger zijn dan 15 meter.

Voor de buurtbewoners is de plotselinge kap van de bomen een grote verassing. De projectontwikkelaar van de nieuwbouw heeft altijd aangegeven dat de bomen rond dit nieuwbouwproject behouden zouden worden. Dat het voor de nieuwe bewoners nu tóch mogelijk is om de bomen te kappen, heeft te maken met de nieuwe kadastrale indeling van het stuk grond. Nu de opgeleverde percelen kleiner dan 350m2 zijn, mogen de bewoners de bomen zonder vergunning neerhalen.

Op het bouwterrein was eerder al een kapvergunning afgegeven voor een volwassen blauwspar. Deze fungeerde als belangrijke tussenstop in de aanvliegroute van rans- en bosuilen. Deze zijn inmiddels verdwenen. Gevreesd wordt dat dit ook het voorland zal worden van de in de genoemde bomen foeragerende en nestelende boomkruipers, boomklevers, grote bonte spechten, gaaien, eekhoorns en zo verder. Tevens worden de bomen in de zomermaanden gebruikt als overnachtingsplek voor groepen kauwen.

In verkiezingsprogramma’s wordt o.a. het volgende gepropageerd (CU-SGP):
“Baarn is een groene gemeente. Hier moeten we zuinig op zijn en het koesteren. Het is beeldbepalend. Groen bevordert de leefbaarheid en geeft een frisse uitstraling.” En (…) “Concreet: Baarn blijft een groene gemeente – Inwoners stimuleren zelf ‘groen’ te adopteren en te onderhouden.”
De kap van de beeldbepalende bomen doet echter een aanslag op het karakter van deze Baarnse wijk.

De buurtbewoners maken zich ook zorgen over andere bomen in de nabije omgeving nu het mogelijk blijkt om karakteristieke bomen na een kadastrale herindeling tóch te rooien. Grenzend aan dit nieuwbouwterrein ligt het voormalige Boemerangterrein – dat ligt braak, klaar voor bebouwing. Ook daarop staan beeldbepalende bomen van dezelfde leeftijd. Daarvan staan er al twee op de nominatie om te sneuvelen omdat het nieuw aan te leggen fietspad naar de Hazelaarhof precies zo is getrokken dat ze in de weg staan.

En we maken ons in het algemeen zorgen over het dit bomenbeleid van de Gemeente Baarn. Als elke inwoner van Baarn met een perceel kleiner dan 350m2 de bomen daarop zónder vergunning mag omhalen, maken we het dan niet érg makkelijk om Baarn haar groene karakter te laten verliezen?

De Gemeente Baarn streeft biodiversiteit na en faciliteert Operatie Steenbreek. Hoe valt dit te rijmen met de facilitering van bomenkap aan particulieren zónder vergunning en zónder voorafgaand flora en faunaonderzoek naar habitatbewoning verplicht te stellen? Helpen we zo bijvoorbeeld de boommarter plaatselijk van de regen in de drup nu deze eindelijk sinds kort van de rode lijst is verdwenen door – onbedoeld – zijn nestgelegenheid neer te halen?

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.