Ernstige kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Bron: nieuwsblad de Kaap

Frits van Beusekom, voormalig directeur van Staatsbosbeheer, is ernstig bezorgd over de manier waarop deze organisatie tegenwoordig de Nederlandse bossen beheert. Staatsbosbeheer pleegt volgens hem roofbouw, sinds het geld moeten verdienen. De afgelopen jaren volgde hij de werkzaamheden in Boswachterij de Amerongse Berg nauwlettend. Hij concludeerde dat deze meestal strijdig waren met het eigen beleid en de geldende normen voor duurzaam bosbeheer. Nu er in februari in deze bossen weer houtkap zal plaatsvinden, vindt hij het tijd om publiekelijk aan de bel te trekken.

Zijn laptop staat opengeklapt op tafel, voor het geval hij iets moet onderbouwen. De nieuwste Bosvisie van Staatsbosbeheer ziet er beduimeld uit. Onderliggende documenten zoals de Wet natuurbescherming, de Gedragscode bosbeheer en de FSC standaard Nederland heeft hij binnen handbereik.

GESCHROKKEN Frits van Beusekom, 78 jaar en van oorsprong bioloog en wetenschapper, heeft sinds zijn remigratie uit Frankrijk niet stilgezeten. ,,Dat was niet direct de bedoeling, maar ik kwam hier in Nederland al snel in aanraking met mensen die zich ernstig zorgen maakten over de manier waarop de bossen door Staatsbosbeheer worden onderhouden. Ze namen me mee het veld in, en ik ben echt geschrokken van wat ik daar zag. Op vele plekken systematische kaalkap met bodembewerking; funest. Op de Veluwe, de Brabantse Wal, boswachterij Dwingelo en Slangenburg in de Achterhoek bij voorbeeld. Maar ook op de Utrechtse Heuvelrug zijn grote gaten geslagen, in Austerlitz en de Amerongse Berg met name.”

MARKTWERKING Sinds 2014 houdt hij in het bijzonder boswachterij de Amerongse Berg in de gaten. Hij voerde intern gesprekken met Staatsbosbeheer over hun nieuwe beleid, en kaartte misstanden aan. ,,Drie jaar lang heb ik de werkzaamheden gevolgd en afgezet tegen hun eigen Bosvisie, en andere (wettelijke) normen voor duurzaam bosbeheer. Wat doet Staatsbosbeheer, en wat staat er beschreven? Het matchte hoegenaamd nooit met elkaar. Voor mij is dat een teken aan de wand. Staatsbosbeheer is zo productiegedreven geworden, dat het bosbelang wordt veronachtzaamd. Een gevolg van de opgelegde marktwerking.”

Lees een uitgebreid interview met Frits van Beusekom in Nieuwsblad De Kaap van 31 januari, te koop bij ’t Blommeke in Amerongen, Albert Heijn in Leersum, The Read Shop in Doorn, Sigarenmagazijn Westeneng in Driebergen en BOEK en KOEK of PLUS in Maarn.

ACHTER DE KAAP Wie vragen heeft over het onderzoek is morgen (1 februari) welkom bij Achter De Kaap om 10.30 uur in De Binder, Hoflaan 29 in Leersum, waar Frits van Beusekom te gast is. Koffie en thee zijn gratis, aanmelden is niet nodig.

Lees hier het hele artikel

En lees hier de reactie op het artikel

1 comment
  • Hans van Loenhout
    REPLY

    Geachte heer/mevrouw, het heeft mij verbaasd dat het Staatsbosbeheer, dat ooit bekend stond om zijn natuurlijk bosbeheer, zo enorm is afgezwaaid. In onze omgeving, de gemeente Ede, klaagt men steen en been over het kapbeleid van dit staatsbedrijf. Ik herinner mij nog de verhalen uit de zeventiger jaren dat grote delen van het monotone naaldbossenbestand verloren ging door insectenvraat en de zure regen. Daar moest gauw iets aan worden gedaan. Dus geen productiebossen meer maar gevarieerde loofhoutbossen dat aangelegd zou op basis van ecologische uitgangspunten. De klad kwam erin toen een onbenul als staatssecretaris werd benoemd die vond dat er meer moest worden verdiend aan de staatsbossen. Sinds die tijd is het hek van de dam. Maak van landbouwers en bosbouwers managers, dan weet je zeker dat je de meer onrendabele aspecten, zoals biodiversiteit op je buik kunt schrijven. We moeten voor de toekomst hopen dat we weer een ministerie voor ruimtelijke ordening krijgen en zorgen dat niet alles langs de economische meetlat wordt gelegd.

    Met vriendelijke groet,

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.