Dreigende bomenkap stadspark Alkmaarderhout – petitie

150 150 Meldpunt Bomenkap

Melding:
https://petities.nl/petitions/red-de-hout-stop-bomenkap-in-de-alkmaarderhout?locale=nl

Petitie
Wij
Burgers van Alkmaar en liefhebbers van de Alkmaarse Hout

constateren
dat het college een omgevingsvergunning heeft verleend aan Noordwest Ziekenhuis voor het kappen van bomen, kadastrale sectie e, perceelnummers 6468 en 6491, Alkmaar;

dat op die locatie is gelegen de Westerhout, het natuurdeel van de Alkmaarderhout;

dat behoud van de Westerhout past bij het beleid van de gemeente Alkmaar om het aanwezige groen te behouden en te versterken, zoals vastgelegd in het Groenbeleidsplan 2017-2027 en verder uitgewerkt in het plan “kansen voor biodiversiteit” van 8 oktober 2019. In dat plan wordt de Alkmaarderhout als een biodiversiteitshotspot aangemerkt.

en verzoeken
het college van B&W van de gemeente Alkmaar om omgevingsvergunning(en) die is of zijn verleend voor het kappen en/of verplaatsen van bomen in de Westerhout in te trekken.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.