De wegwerpboom: over de ‘waarde’ van een populier

361 348 Meldpunt Bomenkap

In het kleine dorpsbos te Kruisweg – helaas een betrekkelijke monocultuur van ‘gekloonde’ essen –  staan gelukkig óók elf kerngezonde (op wat kale takken aan de stam na) en zo’n dertig á veertig jaar oude populieren.
Netjes op een rij, in een ongeveer twaalf meter brede beboste strook dietwee grotere bospercelen met elkaar verbindt.
Ingeklemd tussen twee grote privé-tuinen en een akker.

Fantastisch, die oude en bovendien kerngezonde bomen!
Zou je zeggen, als leek.
Zo blijft er toch nog iets van enige omvang bewaard, voor het beeld, het landschap en vooral: voor de in het bos levende vogels en vleermuizen.
Wel staat één van de populieren in de geplande ‘doorgangszone’ van de harvester en is dan ook geblest (oranje stip).
De meest noordelijke populier heeft netjes een blauwe stip (’toekomstboom’).
De overige negen populieren zijn helemaal niet gemarkeerd.
Wat de ingewijde, helaas, te denken geeft.
Tijdens eerdere excursies werd echter door boswachters nadrukkelijk aangegeven dat de tien ‘ongebleste’ populieren gespaard zouden blijven.
Maar bij een vergadering te Kruisweg, eind februari – aanwezig: vier boswachters van Staatsbosbeheer – bleek tot mijn verbazing dat alle populieren tóch gekapt zullen worden.
Aangegeven reden: na een jaar of dertig hebben populieren hun beste tijd wel gehad.

Lees hier verder

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.