de letterzetter – Lierop

768 432 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Nadat Staatsbosvernietiging in de afgelopen tien jaar vrijwel alles heeft gekapt op de Strabrechtse heide nabij Lierop, is nu in de bossen nabij Moorsel (picknickplaats Lierop) momenteel een enorme uitkap van bossen aan de gang, volgens de lokaal opgehangen brief van gemeente Someren, is dit in het belang van aantasting door de zogenaamde Letterzetter kever. Dit bos was enorm schaduwrijk en had een zeer hoog ‘fairy’ gehalte wat nu geheel weggezaagd is. Someren heeft al eerder grote stukken leeggekapt langs de A67, waarbij toen weer een ander verhaaltje hing. Ik heb toen al vóórdat dat ging gebeuren de omringende gemeentes opgeroepen te komen kijken met mij, waar géén gehoor aan gegeven is. Door het niet te zuinig uitdunnen daar is de hitte in de bossen alleen maar verder toegenomen door het gebrek aan schaduw, waardoor men nu bezig is om de laatste bomen die daar stonden ook nog weg te halen. ‘Ontbossing is verdroging’ daar werkt de hele wereld mee, maar in Nederland heet dat; ‘ontbossing is vernatting’. Dat kan mij niet uitgelegd worden. Wat mij opvalt is dat men dode bomen en half dode bomen laat staan.
De goede bomen dat is juist hetgeen er omgekapt wordt, en monumentale bomen van 60cm doorsnee gaan gewoon mee als luciferstokjes. Ik kan echt nergens ontdekken dat de gezaagde stammen door deze kever zijn aangetast, en ik heb echt mijn best gedaan om dat te vinden. Ik liep elke week door dit bos en er stonden enorm veel nog jonge bomen, die volkomen gezond waren. Deze worden nu met de rest mee uitgeveegd. Wat men dan achterlaat is werkelijk achteloos weggedumpte zaagtroep die de commercie niet kan gebruiken, hierdoor komt er een volledige puinhoop in het bos die voor dieren nauwelijks toegankelijk is. Er hangen soms enorme takken in de kruin van nog staande jonge bomen, waardoor deze helemaal omver hangen, en dat wordt dus NIET verwijderd. Ook stelt men dat de diepe voren van de tractors worden hersteld, wat echt niet zo is. Ik moet nog steeds door diepe kuilen heen fietsen die al tien jaar eerder zijn achtergelaten. Er is meteen nog iets wat ik wil melden, wat ook aangeeft dat het hier niet werkelijk om bosbeheer gaat. Er is daar ter plaatse ruim een half jaar gewerkt om nieuwe aanplant te zetten. Allerlei bomen en struiken. Maar wat gebeurt er denk je? Er komt na het zetten van die aanplant dus helemaal niemand meer langs om water te geven. Behalve ik zelf. met een fietstas vol water elke ochtend heb ik daar gered wat er te redden is. Die bomen staan er nu nog levend, maar wat van de gemeente is kan je weggooien. Een ZINLOZE verkwisting van tijd en geld… MIJN geld. Dus nee. Ik ben woest omdat ze mij nog meer leuterverhalen kunnen ophangen. Het beeld van dit alles klopt gewoon niet. En daar laat ik het maar bij.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.