Bomenkap Eyserbos Zuid Limburg

973 1024 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Vorig jaar is op grote schaal een gedeelte van het Eyserbos  in  Zuid Limburg gekapt en jonge aanplant aangebracht. Het bosgebied is in 2018, overgenomen / beheer van Staatsbosbeheer door het Limburgs Landschap.  In dit zelfde gebied zijn reeds lange tijd vele bomen gemarkeerd om te worden gekapt. Vanuit bosbeheer noodzakelijk ?  Gezien de maatschappelijke discussie op dit moment , verstandig om even ” pas op de plaats ” te maken .

Eveneens door onafhankelijke deskundigen / wetenschappers op korte termijn, te onderzoeken over de kwaliteit / juistheid van het huidige bosbouwbeleid en mogelijk aanpassing van de wetgeving .  ( politiek )
Natuurmonumenten, stopt voorlopig met het kappen van bomen en raadpleegt haar achterban / leden. In een artikel in NRC – Handelsblad van maart 2019, spreken deskundigen over :
” Het bos is vogelvrij ”  en van ” Grootschalige bosvernietiging.”   Verontrusting  op grote schaal bij de natuurliefhebber/ burger  van Nederland. Hopelijk worden er weloverwogen stappen ondernomen voor het te laat is.

 

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.