Voorgenomen kap van bomen in het Mallebos in Spijkenisse

1024 682 Meldpunt Bomenkap

Melding:
In het Mallebos in Spijkenisse heeft Staatsbosbeheer markeringen aangebracht op bomen die gekapt gaan worden.  Het gaat hierbij om de voorgenomen kap van Populieren (in verband met de houtproductie), Essen (in verband met ziekte) en overige bomen (uitdunnen).  Het Mallebos is productiebos voor Staatsbosbeheer, maar voor de bewoners van Spijkenisse (gemeente Nissewaard) is het een belangrijk natuur- en recreatiegebied.

Op basis van de ontstane commotie zijn er inmiddels in de raad vragen gesteld en is de geplande kap voorlopig stilgelegd. De wethouder gaat in beraad met Staatsbosbeheer.

Op Voorne-Putten is er op tal van plaatsen zeer fors gekapt, waaronder het Bernisse gebied. Bewoners zijn daarom zeer alert op de kap van bomen. We wachten verdere berichtgeving af.

Naam: Burgerinitiatief Natuurlijk Park Vogelenzang
E-mailadres: natuurlijkparkvogelenzang@gmail.com

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.