Handhavingsverzoek gemeente Westerveld

1024 617 Meldpunt Bomenkap

Kort geleden bereikte ons het alarmerend bericht dat grootschalige kap in deze gemeente plaatsvindt dan wel binnenkort gaat plaatsvinden. Nu is dat al veel te veel het geval in de bestaande Natura 2000- Vogelrichtlijngebieden -Dwingelderveld en Drents-Friese Wold –( zie hierover pagina 26 van de EU-publikatie Ecological Institute, , verwijzing op pag. 2 van onze brief), – gebieden waar eerder van ontbossing dan van beheer kan worden gesproken, maar de N2000 beheerders schijnen in uw gemeente een bondgenoot, of een aantal bondgenoten te hebben gevonden. Wij laten dit in deze brief onbesproken. Het betreft de volgende percelen: Op het landgoed Overcinge, een voormalige havezathe, zou op het ogenblik onverantwoorde sloop plaatsvinden van zeer oude bomen die niet eens exoot zijn, maar wel het ongeluk hebben hout te bevatten. Dit maakt ze tot potentieel pellet doel en daarbij is geen enkele boom zijn leven meer zeker. U bent eigenaar van dit landgoed, zo is ons althans verteld. Hetzelfde is het geval in en rondom Havelterberg. Ook daar is sprake van ongebreidelde kap. Of Defensie dit gebied in eigendom heeft, of Vitens, of uw gemeente is niet helder. Ook hier: voortgaande sloop. Het gaat om lariks, douglas en heel oud beukenbos! Dit dient voorkomen te worden. Ook in de buurt van Darp lijkt grootschalige kap te worden gepleegd, we weten niet wie opdrachtgever is. Men zegt dat u dat bent en eigenaar.

Lees hier het hele handhavingsverzoek

graag delen
1 comment

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.