Rigoreuze Kaalslag van een ‘overijverige ambtenaar’

1000 461 Meldpunt Bomenkap

Sneek – De kaalslag van het perceel met bomen naast het Gerbrandygemaal aan de Griene Dyk is precies wat het lijkt, een rigoureuze kaalslag, waarbij de Vogelbeschermingswacht, het IVN en de overkoepelende milieuorganisatie FUMO niet waren betrokken, noch van op de hoogte waren. Het was het gevolg van een aantal overijverige ambtenaren van de afdeling Beheer van Wetterskip Fryslan.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.