Bomenstichting Achterhoek wil in gesprek met SBB

694 390 Meldpunt Bomenkap

Bomenstichting Achterhoek in verweer tegen massakap zieke essen

De Bomenstichting Achterhoek vraagt Staatsbosbeheer terughoudend te zijn met de uitvoering van de geplande massakap van duizenden essen in de regio.

Vorige week werd duidelijk dat de bomen zijn aangetast door een schimmel. De essen moeten volgens Staatsbosbeheer met voorrang gekapt worden. De essen staan op allerlei plaatsen in het Achterhoekse landschap. Ze staan volop langs wegen als laanboom en in houtsingels. De bomen hebben zichtbaar minder blad en verliezen takken.

‘Waar de bomen werkelijk ziek zijn en als laanboom langs wegen staan, is de veiligheidsingreep uiteraard noodzakelijk’, laat de Bomenstichting Achterhoek weten. ‘Echter, waar deze essen in het bos of in het landschap staan, is dat nog maar de vraag. We zien geen direct gevaar voor de omgeving’.

Lees hier het hele artikel

1 comment
 • admin
  REPLY

  N.a.v. onze brief d.d. 2 augustus jl. met dringend verzoek aan Staatsbosbeheer(SBB) terughoudend te zijn m.b.t. hun voorgenomen massale kap wegens de essentaksterfte, hadden wij afgelopen dinsdagmiddag hierover overleg met SBB, samen met Pauline de Vries: vertegenwoordiger van het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg.
  Deze keer werden we serieus genomen.
  De soep zal in elk geval niet zo heet gegeten worden als deze eerder door SBB in de Gelderlander werd opgediend: “We denken dat 95 tot 98% er aan gaat”, dit blijkt hier in de Achterhoek nl. nog helemaal niet zo zeker. Het betreft hier 80 locaties met een totale oppervlakte van ca. 15 hectare; vrijwel geen Essen in bosverband. (Op kleigronden is het probleem veel groter, zoals in Groningen en de Flevopolder).
  Hoewel de graad van aantasting niet altijd exact te bepalen valt, zegde SBB toe Essen met lichte aantasting (tot + 20cm tak-uiteinde) te zullen laten staan; dus niet meteen een dergelijk hoog percentage bomen zonder meer te kappen. Bij laanbomen (in Gaanderen en Didam) kan begrijpelijk geen risico worden genomen, maar inzake singels en wallen in landelijk gebied zegde men toe deze terughoudendheid te betrachten.

  Tevens werden n.a.v. de eerder zeer gebrekkige bereidheid vanuit SBB tot reageren op vragen die de BSA vanaf vorig jaar al stelde inzake de massale kap van SBB in boswachterij Ruurlo, afspraken gemaakt m.b.t. verbetering van de communicatie. (M.b.t. gevolgen kap Ruurlo: zie verder onderstaand).
  Tevens werd afgesproken dat de BSA de komende werkzaamheden m.b.t. de Essen tezamen met een boswachter zal blijven volgen.
  De herplant zal wettelijk binnen drie jaar moeten plaatsvinden. Daarbij denkt SBB aan Eik; Esdoorn en Populier, wellicht de Fladder Iep en resistente Es.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.