SBB gaat verder met kappen hele bospercelen Voorschoten

527 397 Meldpunt Bomenkap

Inwoners van Voorschoten ondervinden overlast van verkeerslawaai vanaf rijksweg A4. Door het recentelijk kappen van duizenden bomen en struiken in Vlietland is deze overlast nog verder toegenomen. Jarenlang heeft de provincie Zuid-Holland geluidwerende voorzieningen in het vooruitzicht gesteld, maar sinds eind 2009 houdt de provincie zich niet meer aan haar afspraken en toezeggingen. Hiermee gedraagt de provincie zich als een onbetrouwbare overheid.  Het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 strijdt, tezamen met andere betrokkenen, voor het zo spoedig mogelijk realiseren van de toegezegde geluidsschermen.

Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 heeft brief aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland gestuurd naar aanleiding over de door Staatsbosbeheer in delen van Voorschoten huis aan huis bezorgde brief van 17 juli 2019, midden in de vakantieperiode. In deze brief meldt Staatsbosbeheer al in september 2019 in opdracht van de provincie over te gaan tot het kappen van gehele bospercelen in Vlietland. Lees hier het artikel verder

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.