Bomenkap Aalten

720 960 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Hieronder het schrijnende verhaal van een Aaltenaar die de mooie oude bomen wilde behouden rond een van de fraaiste vennetjes daar. Maar de kettingzaag kwam.
“In 1898 werd door een aantal Aaltense notabelen de vereniging ‘Aaltens Belang’ opgericht. Men ontplooide tal van activiteiten op sociaal en maatschappelijk gebied en één er van, was de aankoop van het Loohuisbos om het als een natuurmonument avant la lettre te onttrekken aan de grondhonger van de omringende landbouw.
Op enig moment heeft Natuurmonumenten het gebied, in de geest van de oorspronkelijke oprichters, als natuurmonument aan haar bezittingen toegevoegd.
Het maakt vanaf 2005 zelfs deel uit van het Nationaal Landschap Winterswijk.
Dat ging lang goed totdat de Nederlandse regering vond dat dit soort gebieden wel wat meer te gelde kon worden gemaakt, en haar financiële ondersteuning aan de terreinbeheerders sterk terug draaide.
Vanaf toen draaide het beleid van terrein beherende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Gelders Landschap en vele vergelijkbare clubs in het land om als….. een blad aan de boom.
Ze beleden nog steeds de grootste zorg voor het aan hen toe vertrouwde gebied.
De websites en de folders proberen dat in ronkende bewoordingen duidelijk te maken.
Maar natúúrlijk moet er af en toe gedund worden, en verjongd, en is er soms sprake van achterstallig onderhoud en wordt het allemaal nóg mooier wanneer stukken terrein worden teruggebracht naar het oorspronkelijke landschap (welk?).
Achter deze zoetgevooisde tonen is echter luid en duidelijke het snerpende gejank van de motorzagen te horen.
Want het gaat in werkelijkheid maar om één ding: HOUTOOGST !
Dat blijkt uit het feit dat de mooiste en meest rechte bomen worden geveld omdat die geschikt zijn voor timmerhout.
En dat in een extreme hoeveelheid. Wat overblijft is krom, of anderszins ongeschikt, of de volgende keer aan de beurt.
Het Loohuisbos is intussen geen bos meer, je kijkt er dwars door heen…..
Hoe zo ‘Kappen voor variatie’?
Denkt Natuurmonumenten nu echt dat ze mondige burgers met dit soort kreten het bos in kunnen sturen?
Die kijken zelf rond. Zien de ongebreidelde verwoesting. Zien een volkomen tot gort gereden bos om dat Natuurmonumenten het gebruik van uitrijpaden daar niet nodig vond…..en men denkt er terecht het zijne van !
Hij of zij zoekt geestverwanten en ontdekt dat op het internet, en overal in het land, groepen ontstaan die deze arrogante wijze van handelen door de beheer organisaties niet langer wensen te pikken.
En dat ook prominente ex bosbouwers afstand nemen van deze hedendaagse wijze van bosroof.
Dit wordt opgepikt door steeds meer kranten en actualiteiten rubrieken en het draagvlak voor deze gang van zaken neemt daardoor bij de bevolking in een razendsnel tempo af!
Niet alleen op grond van bomenknuffelaar emoties, maar ook omdat steeds duidelijker wordt dat al die bomen een winst overstijgende waarde hebben wanneer ze kunnen blijven doen waar ze goed in zijn; Co2 vast leggen.
Dat kon namelijk op korte termijn nog wel eens veel belangrijker blijken te zijn dan de winst van welke terreinbeheerder dan ook……”

Hieronder de URL van de Facebook-video die het kappen laat zien:
https://www.facebook.com/jalf.flach/videos/10216852187829516/

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.