Bomenkap Duin en Kruidberg

1024 576 Meldpunt Bomenkap

Melding:
In Duin en Kruidberg wordt op grote schaal bomen gekapt, zegmaar kaalslag tbv zogenaamd landschapsherstel. We gaan terug in de tijd van 1880 toen de duinen nog kale duinen waren. Dus alle bomen die in de laatste 150 jaar zijn gegroeid zijn in de ogen van Natuurmonumenten onnatuurlijk en dus kappen maar. Weg met de bomen en terug naar de natuurlijke stuifduinen….

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.