Verleende kapvergunning honderdjarige zomereik

1024 576 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Gemeente Heerde heeft een kapvergunning verleend voor de kap van een honderdjarige eik. Het argument zou zijn dat er geen “criteria bestaan op grond waarvan de aanvraag kapvergunning kan worden geweigerd”.
Dit is bezijden de waarheid en in strijd met het vigerende groenbeleid van provincie Gelderland. Daarnaast past het in deze tijd om grote en duurzame bomen te behouden met het oog op het terugdringen van stikstof, groen-waarde voor de leefomgeving en tegengaan van hitte-stress. De boom is beeldbepalend (op meerdere locaties vanaf circa 300m duidelijk zichtbaar), maar de gemeente Heerde acht dit niet van toepassing. De eigenaar van de boom is Van Heck vastgoed uit Rotterdam en heeft de aanvraag ingediend omdat een bewoner mogelijk ergens in de toekomst een schadeclaim zou kunne indienen voor schade aan zijn schutting. de schutting is echter foutief geplaatst (te dicht tegen de boomstam).
De buurt heeft een bezwaar ingediend maar dat is afgewezen door de bezwarencommissie die de gemeente procedureel in haar gelijk stelt.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.