Stem op de groenste politicus

266 190 Meldpunt Bomenkap

De meesten van jullie zullen het al wel hebben vernomen; de verkiezing van de Groenste Politicus 2017 is begonnen.

Burgemeester van Oostrum van Berkelland is één van de vijf genomineerden, en m.i. zeer terecht!

Samen met zijn ambtenaar Jan Luc Van Eijk is hij momenteel bezig met zo’n 76 handhavingszaken m.b.t. het illegaal kappen en in bezit nemen van houtsingels en akkerranden, zoals inmiddels genoegzaam bekend. Hij zet zich met zijn gemeente in voor het herstel van het Achterhoeks cultuurlandschap voor zover dat nog mogelijk is.

Deze gemeente toont daarmee in elk geval het lef dat bij de meeste andere Achterhoekse gemeenten schromelijk blijkt te ontbreken!

Het wordt niet gemakkelijk het op te nemen tegen de wat meer bekende figuren, maar wie op Van Oostrum wil stemmen, bij deze:

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.