Staatsbosbeheer verwijdert dennen op Terschelling

1024 506 Meldpunt Bomenkap

Melding:
In opdracht van SBB moeten nu weer de dennen op Terschelling worden gekapt.
Doel zou zijn “duingebied open te houden en op andere plekken de natuurlijke duinbossen met loofbomen ruimte geven”.
Een stoppelveld blijft achter.
Werkverschaffing?

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.