Rotterdam, kap dozijn oude populieren langs Bergse Voorplas

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding:
“Tussen de Bergse Voorplas en de Rechter Rottekade loopt een smalle strook groen met een fietspad. Langs het oostelijkste punt van de plas en de Rechter Rottekade staan/stonden veel oude populieren en berken, waarvan ongeveer een dozijn recentelijk werd gekapt. De bomen waren behoorlijk op leeftijd, maar lijken, aan het resthout te zien, kerngezond. Helaas is een populier, die – afhankelijk van de soort – tussen de 80 en 150 jaar oud kan worden, in deze tijd al afgeschreven met 30 á 40 jaar. Daarna ‘worden de bomen hol’ – lees: dan brengt het hout niets/te weinig meer op – en/of leveren de takken ‘gevaar op voor de veiligheid van de burgers’ (= onderhoud wordt te kostbaar). Deze bomen waren zeker meer dan veertig jaar oud. Gemeente, waarom?! Zoals onlangs in Trouw stond: bomen in Nederland krijgen zelden de kans om oud te worden. Wel gaan er nu stemmen op (helaas vooral in Frankrijk) om bomen rechten te geven, met name het recht op een natuurlijke levenscyclus. Is het een idee om alle bomen die niet(!) gekapt mogen worden – en hiermee het recht krijgen op een natuurlijke levenscyclus – te markeren met een soort keurmerk op ooghoogte? Dan kunnen burgers bezwaar aantekenen tegen elke geliefde boom die dit recht klaarblijkelijk (nog) niet bezit. Nu is het zo vaak zo dat de bomen al gekapt zijn, voordat betrokken burgers – die er ook niet elk moment van de dag mee bezig zijn, of wel eens een aankondiging missen – het in de gaten hebben. Volledige openheid, een brede visie en een reële kans op verzet lijken langzamerhand onontkoombaar, voordat onze laatste groene longen worden gekapt. Het gaat bij deze melding weliswaar slechts om een dozijn bomen, maar voordat eventuele(!) nieuwe aanplant dezelfde omvang heeft bereikt als de gekapte reuzen, zijn we een halve eeuw verder. Dat maken velen van ons niet meer mee!” Blogwachter

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.