Roofwerkzaamheden Drents-Friese Wold

640 350 Meldpunt Bomenkap
Melding:Aankondiging van kap van  een prachtig heel groot stuk oud bos  in het Drents-Friese Wold, de laconieke opmerking van de boswachter dat bos bos blijft is natuurlijk te gek voor woorden. Nu is het bos. Over een jaar zie je misschien ooit een verzameling boompjes  die zijn herplant en pas over honderd jaar, als alles aanslaat en meezit, mag je spreken van een bos.
Daar ga ja toch geen bestaand gebied voor vernielen als natuurbeschermer?
Het verdienmodel van Staatsbosbeheer heet hier: ‘Boswerkzaamheden’ Drents-Friese Wold 2019-2020 in het kader van Natura 2000.
Stichting De Woudreus vindt het onaanvaardbaar dat in deze tijd nog een prachtig stuk oud bos wordt gekapt. Niet vergeten dien te worden dat dit eerst en vooral een Vogelrichtlijn gebied is, aangewezen voor Zwarte Specht en Wespendief. Ook in het kader van `n2000. Deze hebben hun habitat in oud aaneengesloten bos. In een Vogelrichtlijngebied is artikel 6 lid 1 van de `habitatrichtlijn niet van toepassing. Dus geen sprake van kappen ten gunste van heideblauwtjes., stuifzand of zelfs jong bos: omdat er al niet al te lang geleden al verschrikkelijk veel aan oud bos is verwijderd.
Hoe dit bovendien nog mogelijk is in relatie tot de overdaad aan stikstof en luchtvervuiling gaat boven de pet. Tot overmaat van ellende past men voor een zo groot gebied een gedragscode bosbeheer toe en dat betekent dat de slager zijn eigen worst keurt! Een groot oppervlak als dit kappen met de gedragscode is in strijd met datgene wat het Hof en eindelijk ook de Raad van State zei: er moet een passende beoordeling plaatsvinden vooraf voor ingrepen in en rond een Natura2000-gebied.
1 comment
 • J.L. Alberts
  REPLY

  Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer willen van het Drents Friese Wold en wildernis maken.
  Dat hebben 2 boswachters gezegd. Dat lukt ze aardig, Ze maken er een grote onherstelbare troep van.
  Veel mooie volwassen bomen worden weggehaald en andere, voor hun niet interessante bomen, komen in de volle wind te staan en waaien daardoor om. In heel nederland gebeurt dit, het hout is nodig voor voor de 200 (vervuilde) biomassa centrales die we inmiddels hebben.
  Een beleid van de kabinetten Rutte om te voldoen aan de wensen van Brussel en aan een uitspraak van de rechter afgedwongen door Urgenda.
  Die beleid gesteund door bijne de hele 2de kamer richt op deze manier onhestelbare schade aan aan de bossen.
  Vanaf 1 maart mag je in de kale duinen alleen over de paden lopen i.v.m. het broedseizoen. Staatsbosbeheer gaat in maart gewoon door met grote machines bomen om zagen, daar hebben de vogels en andere dieren zeker geen Last van?

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.