Roofwerkzaamheden Drents-Friese Wold

640 350 Meldpunt Bomenkap
Melding:Aankondiging van kap van  een prachtig heel groot stuk oud bos  in het Drents-Friese Wold, de laconieke opmerking van de boswachter dat bos bos blijft is natuurlijk te gek voor woorden. Nu is het bos. Over een jaar zie je misschien ooit een verzameling boompjes  die zijn herplant en pas over honderd jaar, als alles aanslaat en meezit, mag je spreken van een bos.
Daar ga ja toch geen bestaand gebied voor vernielen als natuurbeschermer?
Het verdienmodel van Staatsbosbeheer heet hier: ‘Boswerkzaamheden’ Drents-Friese Wold 2019-2020 in het kader van Natura 2000.
Stichting De Woudreus vindt het onaanvaardbaar dat in deze tijd nog een prachtig stuk oud bos wordt gekapt. Niet vergeten dien te worden dat dit eerst en vooral een Vogelrichtlijn gebied is, aangewezen voor Zwarte Specht en Wespendief. Ook in het kader van `n2000. Deze hebben hun habitat in oud aaneengesloten bos. In een Vogelrichtlijngebied is artikel 6 lid 1 van de `habitatrichtlijn niet van toepassing. Dus geen sprake van kappen ten gunste van heideblauwtjes., stuifzand of zelfs jong bos: omdat er al niet al te lang geleden al verschrikkelijk veel aan oud bos is verwijderd.
Hoe dit bovendien nog mogelijk is in relatie tot de overdaad aan stikstof en luchtvervuiling gaat boven de pet. Tot overmaat van ellende past men voor een zo groot gebied een gedragscode bosbeheer toe en dat betekent dat de slager zijn eigen worst keurt! Een groot oppervlak als dit kappen met de gedragscode is in strijd met datgene wat het Hof en eindelijk ook de Raad van State zei: er moet een passende beoordeling plaatsvinden vooraf voor ingrepen in en rond een Natura2000-gebied.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.