Nog meer houtoogst Landgoed Slangenburg

640 480 Meldpunt Bomenkap

Melding:

Houtoogst blijft de boventoon voeren op landgoed De Slangenburg. Staatsbosbeheer noemt dit “een multifunctioneel bos waarvan wij zorgvuldig hebben afgewogen dat natuur, recreatie en houtoogst goed samen gaan.”

Wij zien een zwaar geexploiteerd bos met kale plekken en 4 meter brede kappaden waar de landschappelijk- en ecologische waarde volledig ondergeschikt is gemaakt aan de houthonger van Staatsbosbeheer.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.