Natuurbeheer creëert bomenkerkhof, Leuvenumse bos

1024 504 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Achter het Veld van Sandberg, Leuvenumse bos zijn bomen massaal omgelierd. Een eindje verder gelopen stond een hoogwerker met oranje zwaailichten en waarschuwingsbord op het bospad om bomen op vijf, zes meter hoogte te toppen. Wen er maar aan, dat wordt blijkbaar de nieuwe natuur in Nederland …

Dat Natuurmonumenten, en al die andere natuur beherende organisaties, bomen kappen om geld binnen te harken is nog wel te begrijpen, maar meteen ook af te keuren.
Dat bomen worden omgelierd en vervolgens als oud vuil worden achtergelaten is totaal onbegrijpelijk. Die arbeid wordt bekostigd met ons belastinggeld en daarom voel ik me gerechtigd daartegen heftig protest aan te tekenen.

Het bos is onze klimaatbuffer en de zogenaamde natuurbeheerders gaan daar op deze manier mee om?!?
Daarom geef ik jullie natuurbeheerders een welgemeend advies: je kunt de natuur alleen maar sturen door eraan te gehoorzamen.

Met de huidige manier van natuurbeheer kunnen we het bos beter bomenkerkhof gaan noemen.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.