N-wegen

1024 512 Meldpunt Bomenkap

Provincie: langs N-wegen overweegt de provincie bomen die minder dan 4,5m van de weg staan weg te halen “voor de veiligheid”. Zoals bekend is dit plan gebaseerd op het CROW onderzoek, waarvan de beperktheid en invaliditeit door verkeersdeskundigen al is aangetoond. Een verlaging van de maximum snelheid in de Achterhoek naar 70 km per uur en een betere handhaving zou naar onze mening veel meer voor de verkeersveiligheid opleveren zonder daarvoor het achterhoekse cultuurlandschap op te offeren.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.