Massale bomenkap vanwege ‘dijkverbetering’ Waal

1024 767 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Langs het dijktraject aan de Waal Tiel-Waardenburg sneuvelen binnenkort ruim 2000 (!) bomen vanwege de ‘dijkverbetering’. Zie MER: https://e-rapport.nl/mer-tiel-waardenburg/3-effecten/ecologie/.
Dit is echter nog maar het resultaat van de sloopwoede langs één traject. De gehele Waaldijk aan twee oevers valt de komende jaren (of is reeds gekortwiekt) ten prooi aan de kettingzagen van Rijkswaterstaat en het waterschap. Het is onduidelijk om hoeveel bomen het in totaal gaat, maar dat ruim 10.000 bomen geveld gaan worden lijkt eerder aannemelijk dan vergezocht.
Over herplanten houden de instanties zich koest. De vraag is waar herplant mogelijk is aangezien de voorbije jaren in het kader van het megalomane project ‘Ruimte voor de rivier’ al duizenden bomen zijn gekapt in de uiterwaarden om het water sneller af toe voeren richting zee.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.