Kap stadsbomen, Rotterdam Kralingen

991 1024 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Zonet liep ik door het plantsoentje bij mij in de buurt en wat schetst mijn verbazing, wèèr een dikke boom weg.  Acht jaar geleden stonden hier 4 oude knakkers, prachtig, waar diverse vogels in roesten en nestelden. Intussen moest er een gymzaal komen en sneuvelden er 2. Wel zijn er toen 4 jonkies opnieuw gepland.
Inmiddels is er dus nog maar 1 plataan over van de krasse knarren die tijdens de wederopbouw zijn gepland (dit stuk ligt op de grens van de brandgrens van het bombardement van 14 mei 1940). Er is daarna nog wel wat gepland maar dat is allemaal nog jong.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.