Kap slechte bomen A16

1024 521 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Op het eiland van Dordrecht vlak bij de Moerdijkbrug heeft Rijkswaterstaat over een lengte van 800 meter bomen gekapt die het waagde ziek en zwak te zijn (als dat al de werkelijke reden is). Natuur is leuk maar ze moet zich wel aan onze spelregels houden.

Toelichting:
“De vitale bomen in het bosperceel blijven intact. Door de beplanting uit te dunnen blijft de structuur en de aanwezige ecologische waarde van het perceel behouden. De ruimte die ontstaat door het verwijderen van de populieren en essen zal op natuurlijke wijze dichtgroeien. Mochten er toch ongewenste open plekken blijven, dan zal Rijkswaterstaat bomen bijplanten.”

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.