Kap monumentale boom Maasgouw, Limburg

1024 768 Meldpunt Bomenkap

door de gemeente Maasgouw besloten kap van een markante mammoetboom in Ohé en Laak, Limburg

Melding:
In Ohé en Laak, mijn woonplaats, worden bomen gekapt om een bouwproject mogelijk te maken. De gemeente Maasgouw is voor deze kap.
Ik pleit ervoor om ten minste de meest markante boom – een beeldschone mammoetboom –  (zie foto) op het terrein te behouden en duurzaam in te passen in het project.

Mijn pleidooi blijkt vergeefs.

Zie onderstaande letterlijke reactie van de verantwoordelijke wethouder, die de facto toegeeft dat binnen de gemeentelijke organisatie ‘het huiswerk’ niet goed is gedaan:

Beste heer ..,

Ik heb uw vraag met betrekking tot de bomen destijds uitgezet in de organisatie. En terecht dat u belde dat u nog geen reactie had gehad. Mijn excuses hiervoor. In de kerstmail is deze mail ergens verzand bij mij, want ik had de antwoorden al gekregen. Vandaar dat ik nu, na uw oproep vorige week ter herinnering, reageer.

Er is indertijd al eens voor gepleit om met name de mammoetboom te handhaven. Deze is weliswaar niet monumentaal, maar wel markant. Daarop is beoordeeld of dit mogelijk zijn, zonder aan het aantal woningen dat hier zou moeten komen, te tornen.
Dit bleek toen helaas niet haalbaar. Willen we dit soort bomen inpassen dan zal dit vanaf het allereerste begin van planontwikkeling een uitgangspunt voor de planvorming moeten zijn. Maar dit zal betekenen dat dit ten kosten gaat van ontwikkelmogelijkheden. Daartoe moeten we als gemeente dan ook bereid zijn. Anderzijds hoeven we er ons ook niet voor te schamen en mogen we er ook gewoon eerlijk over zijn dat we als gemeente soms keuzes moeten maken. In dit geval tussen behoud van groen en bouwmogelijkheden in een kern. In dit geval hebben wij er dus voor gekozen om het optimaal kunnen benutten van de toch al zeer beperkte bouwmogelijkheden in de kern Ohé en Laak zwaarder te laten wegen dan het behoud van deze boom.
Per saldo kan ik overigens melden dat wij de afgelopen jaren meer bomen planten dan dat we kappen.
Ik snap dat dit niet het antwoord is wat u wellicht wenst, maar ik kan het niet aangenamer maken helaas.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.