Kap monumentale bomen Schiedam

896 937 Meldpunt Bomenkap

Melding:

Beste boomliefhebber,

Vorige week stuurde de nieuwe directeur Christiaan van der Gaag een bericht aan de omwonenden van de Stadhouderslaan dat Matrice het voornemen heeft om maandag 18 oktober de 3 monumentale populieren en 2 overige bomen bij hun gebouw te kappen. Kijk even op de tweede bladzijde wat dit betekent!

In het bericht werd de indruk gewekt dat het gebouw gevaar loopt door de bomen. Daarvoor worden suggestieve termen gebruikt als ‘gevaarlijk heen en weer bewogen’ en ‘vallende takken baarden ons zorgen’.
Daarna wordt geschermd met een expert die om advies is gevraagd. Het gaat hier om een expert die heel bekwaam is in het kappen van bomen en dat ook vakkundig in Schiedam doet.
Daarna wordt gesteld dat de gemeente Schiedam onderzoek heeft uitgevoerd, terwijl de Bomenridders weten dat dit niet zo is.
Verder in de brief staat dat ‘voor deze werkzaamheden een vergunning is verleend door de Gemeente Schiedam ‘. De Bomenridders weten dat er geen vergunning is verleend.
Gemeente Schiedam heeft vanwege een gebrek in de kapverordening (wat al in 2011 zou worden aangepast) geen middelen om de kap van de Populieren te voorkomen. Het vorige college heeft al toegezegd dat dit spoedig zou worden aangepakt….
Wij weten dat de vorige eigenaar van Matrice de bomen regelmatig heeft laten inspecteren en onderhouden, zodat er sprake was en is van een veilige situatie.
De drie stormen in februari 2022 hebben niet geleid tot enige schade.
Hoe kan je bomen die deze driedubbele test wederom hebben doorstaan betitelen als onveilig?
Enige jaren geleden konden alleen de bewoners van Schiedam voorkomen dat de bomen langs de Westfrankelandse dijk gekapt werden.
Laten we daar samen nu weer voor gaan!

Laat Matrice NU weten dat misleidende informatie en onnodige kaalslag niet geaccepteerd wordt! We hebben slechts 3 dagen om dit te voorkomen.

Wat kunt u doen?
– Stuur direct een mail naar directeur Christiaan: info@matrice.nl En laat hem weten wat deze actie volgens u doet voor het imago van Matrice
– Deel het bericht op social media
– Stuur het bericht door naar al uw relevante mailcontacten.
– Laat het de bomenridders weten via: schiedam@debomenridders.nl

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.