Grootschalige kap Delftse Hout

1024 595 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Goededag
Het Delftse Hout wordt zowat leeggemaakt. Het gaat al vanaf 2016 zo door. Niet normaal!!
Nu weer honderden bomen! Wie doet er iets aan?

Ik heb vragen gesteld:
Geachte mevrouw,

Bedankt voor uw e-mail. U vraagt of er wordt bijgehouden hoeveel bomen er zijn gekapt in de afgelopen vier jaar. Het antwoord op deze vraag is zowel ja als nee. Alleen de bomen waarvoor een omgevingsvergunning (kapvergunning) aangevraagd dient te worden zijn opgenomen in een lijst ten behoeve van het beoordelen van de aanvragen, de aantallen te kappen bomen zijn hierin meegenomen. Deze lijst geeft geen volledig beeld van de situatie, het overzicht omvat namelijk alleen de vergunning plichtige bomen.
Bomen die op basis van de Bomenverordening zijn vrijgesteld van de vergunningplicht staan hier niet in.

Dat betreft onder andere:
·   Bomen die buiten het werkingsgebied van de Bomenverordening vallen (Recreatiegebied Midden Delfland – daar geldt de regelgeving van de Boswet)
·   bomen met een diameter van minder dan 20 cm,
·   bomen op percelen < 200 m2
·   bomen die minder dan 2 m uit een gevel staan.
·   bomen die als dunning worden geveld (selectieve velling als onderhoudsmaatregel ter bevordering van groeiruimte van de overblijvende houtopstand en/of onderbeplanting
·   bomen die i.v.m. plantenziekte moeten worden gerooid – bijv. iepziekte

De lijst die we bijhouden kan verstrekt worden maar dit vraagt ambtelijke capaciteit. Door verschillende omstandigheden kan het daarom langer duren dan normaal voordat wij deze lijst kunnen verstrekken. Mocht u desondanks toch behoefte hebben aan deze lijst kunt u mij dit dan laten weten?

_____

Ook bij het Tanthof Delft, Abwoudsepark wordt rigoreus gekapt

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.