Grootschalige bomenkap in bossen te Luyksgestel

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Geachte heer. mevrouw,
Op de Zwarte Bergendreef te Luyksgestel is een bedrijf (Panis Bosbouw uit België) al enige tijd bezig met een grootschalige bomenkap van een groot stuk (particulier) bosgrond in het buitengebied. Daarbij zijn en worden 100+ van allerlei jonge en volwassen bomen (o.a. grove dennenbomen) gekapt, kennelijk zonder een (benodigde) omgevingsvergunning en zonder controle en inachtneming van het broedseizoen. Met meldingen aan de gemeente Bergeijk, de SSIB én aan de omgevingsdienst Brabant Noord wordt niets gedaan. Tekst en uitleg middels b.v. een terugkoppeling blijft uit, net als controle door handhaving op de wet- en regelgeving. De leefomgeving van alle daar levende planten en diersoorten wordt door de bomenkap ernstig bedreigd. En dat terwijl iedereen in het land bezig is met stikstof en de natuur. Onbegrijpelijk dit alles.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.