Biodiversiteit

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Vanmorgen in het nieuws: de biodiversiteit holt achteruit door bestrijdingsmiddelen en bomenkap. En mede daardoor heeft driekwart van de bijenvolken de afgelopen winter niet overleefd. Zie ook: https://bee-foundation.nl/.

Bomen zijn drie-D bloemenvelden voor bijen, die onze groente en fruit planten, -struiken en -bomen bestuiven. Bijen die steeds meer verdwijnen.

Het wordt steeds duidelijker: STOP MET HET KAPPEN VAN BOMEN.

Vanaf 1963 woon ik op de Veluwe en heb in die 60 jaar de natuur van de bossen op de Veluwe steeds kaler, leger en soortenarmer zien worden. De natuur wordt GEPLUNDERD door zichzelf natuurbeheerders noemende instanties en personen. WALGELIJK!

Natuurmonumenten, Gelders Landschap, Staatsbosbeheer verstoren ieder jaar opnieuw het natuurlijk evenwicht, niet alleen in de begroeiing bovengronds maar ook in de bodem wordt het natuurlijk evenwicht steeds opnieuw verstoord. De natuur kan deze jaarlijkse sloop van de natuur niet bijbenen.
Op de foto zijn de verwijderde en blijkbaar ongewenste jonge bomen in het Veluwemeerkustgebied van Natuurmonumenten NW Veluwe te zien.

In mijn postzegeltuintje, met vooral laagstamfruitboompjes, heb ik een zogenoemd bosklimaat gecreëerd met een langzame afbraak van bladeren en takken uit eigen tuin. Een gesloten kringloop, zonder aanvoer van elders. Wanneer ik onder de bladermix, die na de bladval uit de omliggende plantsoenen wordt verzameld, de witte schimmeldraden en de dikke regenwormen en ander klein grut zie die de bodem los en luchtig houden, word ik van binnen blij als kind.
Waarom ontbreken deze inzichten bij de zogenaamde natuurbeheerders?

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.