Gigan­tische bomenkap naast Drie­vliet

1000 433 Meldpunt Bomenkap

463 bomen tussen Landgoed Vredenoord en het Molenslootpad, naast familiepark Drievliet, worden gekapt. Vrijwel het gehele bos daar, dat onderdeel is van Natuurnetwerk Nederland, moet plaatsmaken voor een watergang en bebouwing van het landgoed. De Haagse Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen over de kaalslag gesteld.

Er is een vergunningaanvraag ingediend voor de kap van de 463 bomen. In de begeleidende documenten is te lezen dat het bos plaats biedt aan broedvogels, zoogdieren, vleermuizen en amfibieën. Omwonenden geven aan dat een velduil in het bos huist, een ernstig bedreigde soort. Een groot deel van de aanwezige soorten is beschermd in de Wet natuurbescherming. De gemeente heeft de behandeling van de vergunningaanvraag nog niet afgerond.

“De Partij voor de Dieren vindt de voorgestelde grootschalige kap onnodig en onwenselijk,” zegt raadslid Robin Smit. “Ten eerste is de geplande watergang veel smaller dan het perceel, maar wordt het hele perceel kaalgekapt. Buitenproportioneel. Ten tweede is dit gebied onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Hier staat behoud, herstel en ontwikkeling van kwetsbare natuurwaarden voorop. Zulke massale kap gaat daar lijnrecht tegenin. Wij roepen het college van B en W op geen vergunning te verlenen voor deze bomenkap, zodat dieren hun leefgebied behouden en er geen Haags groengebied verdwijnt.”

Lees hier het hele verhaal

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.