Gezonde boom en woonomgeving vleermuizen en nestvogels geveld

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding:
De Gemeente Rotterdam heeft toestemming verleend aan Woonbron om een perfect gezonde boom te vernietigen.
Ondanks protest van omwonenden, die in de veronderstelling waren dat dit van de baan was, is er opnieuw en stiekem een kapvergunning aangevraagd. Natuurlijk met de gebruikelijke valse argumentatie waar de gemeente maar al te graag aan mee werkt.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.