Dreiging bomenkap centrum Driebergen

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Hier in Driebergen kan, als de plannen doorgaan voor nieuwbouw, een mooi stuk natuur verloren gaan in het centrum.
Ik zoek naar allerlei mogelijkheden om dit nog te voorkomen zonder dat ik mezelf kwijt raak in de proces. Het is op dit moment mogelijk een zienswijze in te dienen en ik heb een brief gemaakt. Met alles erin waar het vanuit mijn hart om gaat.
Ik plak de brief hieronder samen met de link van de gemeente met de aanvraag Ontwerpbestemmingsplan. Hopelijk helpt het.

https://www.heuvelrug.nl/ontwerpbestemmingsplan-catharijnestraat-1-27-driebergen-rijsenburg

Geachte  heer / mevrouw,

Hierbij wil ik mijn zienswijze indienen betreffend de ‘Ontwerpbestemmingsplan’ aan de ‘Catharijnestraat 1-27’ te Driebergen-Rijsenburg.
Het maakt me verdrietig als ik de tegenstrijdigheden zie van wat je hoort vanuit politiek en wat je ziet om je heen. In naam van duurzaamheid sneuvelt heel wat bestaand natuur in ons land en nu komt het ook bij mijn voordeur.
Door dit nieuwbouw project zullen in ieder geval 5 oude bomen gekapt moeten worden en van de andere omliggende bomen is niet duidelijk te zien in het ontwerp wat wel blijft staan en wat niet. Het kunnen namelijk nieuwe bomen zijn, omdat de kruinen in het nieuwe ontwerp veel kleiner zijn dan de bestaande bomen. Al deze bestaande bomen zien er gezond uit en staan voor de huidige infrastructuur niet in de weg.
Deze bomen behoren ook bij de ‘van Berckstraat’ die aan de Catharijnestraat kruist. Ze zijn de kop of staart, zou je kunnen zeggen, van een bijzonder laan van Moeraseiken die allen een zeer brede kruin hebben. Naar mijn mening past dit op een monumentaal lijst van bomen en behoort zoiets behouden te worden in zijn geheel.

De bomen die moeten wijken voor dit project zijn:
– Twee van de in drietal staande Moeras-eiken. Omdat bomen van dezelfde soort ondergrond ook verbonden zijn en elkaar voeden/steunen, zal de moeras eik die blijft staan het misschien niet overleven binnen enkele jaren. Ze houden elkaar sterk.
– De Spaanse Aak die inheems is en zeldzaam als grote boom in Nederland. Een boom die groot belang heeft in het voeden van kleine vogels.
– Een oude Kersenboom
– Een Meidoorn die ook niet veel voorkomt als grote boom.

De bomen waarvan de kap onduidelijk is:
– De grote Haagbeuk
– Drie eiken van de soort quercus robur ‘Fastigiate Koster’

Door dit project gaat het karakteristieke beeld van het centrum van dit dorp verloren. Mensen, waaronder ik, willen graag hier wonen omdat het groen is. We hebben een veel bos naast ons, maar groen in het dorp is net zo belangrijk en draagt bij aan veel woonplezier. Het draagt bij aan ons gezondheid, waar het nodige aan bewijs voor is.
Dit allemaal om de ambitie van de woningtekort te vervullen. Alleen vraag ik me af in hoeverre de politiek zich sterk maakt met de al bestaande leegstaande gebouwen in dit land.(?) Hiermee doel ik op de vele miljoenen vierkantenmeter kantoorruimte die op dit moment leeg staan.
Deze vierkante meters stijgen met de jaar en nu met corona blijkt dat nog meer mensen thuis kunnen werken en een deel gaat dat blijven doen. Er komt dus nog meer ruimte vrij! Goed nieuws voor het landelijke woningtekort.
Ik verzoek de gemeente om hiernaar te kijken en zo ons ‘woningtekort’ op te lossen.
Daarnaast hebben we veel grasland aan de randen van onze dorpen en steden van ons Land. Hier kunnen (voedsel)bossen worden aangeplant met daartussen woningen van alle soorten en maten.
Dit zou een gezonde en duurzame oplossing zijn. Niet dit project!

In eerste instantie was groot renovatie, wat heeft plaatst gevonden bij mij en de rest van de buurt ook de initiële plan van de woningbouw bij de desbetreffende woningen aan de Catharijnestraat 1-27.
Ik ben voor dit plan, omdat het het minste impact heeft op de natuur. Het is namelijk niet meer van deze tijd om respectloos om te gaan met onze natuur. Laten we koesteren wat we hebben.

Nog een paar belangrijke feiten zijn.
–  Deze bomen en niet te vergeten de vele heggen en struiken die er om heen groeien zijn belangrijk voor onze ecosysteem.
– Er leven vogels die er in de bomen nestelen. Insecten en kleine beestjes schuilen er waaronder egels. Kolonies gaan verloren als dit wordt vernietigd, hierbij noem ik ook de miljarden micro-organisme in de grond die zorgen voor een gezonde bodem, wat weer belangrijk is voor gezondheid van de bomen.
– Al deze bomen leveren bloesem op voor bijen. Het mogen toch duidelijk zijn dat de bij heel belangrijk is voor ons bestaan als mens.
– Alle insecten zijn belangrijk voor een gezond natuur, een natuurlijke balans. Zo zitten er insecten bij, zoals de sluipwesp, die belangrijk zijn in de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups.
– Hier leven vleermuizen, waaronder ook in de desbetreffende woningen. Deze beschermde beesten zij belangrijk om te behouden, omdat ze van de vele insecten ook de muggen eten. De mug die ziektes kunnen dragen die slecht zijn voor onze gezondheid.
– Dit is een leefgebied van de Vlaamse Gaai.
– Er leven Gierzwaluwen in de bestaande gebouwen aan de Catharijnestraat 1-27. Ik kan U een nest aanwijzen waar ik ze tijdens het seizoen in en uit zie vliegen.
– Een boom op zichzelf is al een ecosysteem. De temperatuur is koeler onder een boom, de lucht is er fris. Belangrijke punten als we de laatste drie zomers bekijken. Meer beton zorgt voor meer opwarming.
–  Bomen vangen vervuiling op. Wat van groot belang is voor ons gezondheid in de wijk. We wonen tussen 3 drukke wegen. De A12, de Hoofdstraat en de Oud Arnhemsebovenweg. Tijdens de corona-lockdown beginnend in maart 2020 was te zien hoeveel blauwer de lucht werd. Er is tegelijkertijd ook nu nog duidelijker hoe vervuilt onze lucht eigenlijk is geweest al die tijd. Nu is het weg- en luchtverkeer weer toegenomen. De bomen beschermen ons tegen deze vervuiling.
– Grote bomen zetten veel meer CO2 om in zuurstof.
– Grote bomen houden meer water vast.
– Bomen dempen geluid. Waaronder het hier dagelijks overvliegende vliegtuigen.
– Op de plek waar een grote boom stond en waar een kleine boom voor terug is gekomen is duidelijk te zien dat de kleine boom soms tientallen keren tot wel honderd keer in de oude boom past. Deze ratio betreffende een gelijkenis maken met herplanten, en dit zien als voldoende, lijkt me onaanvaardbaar als we aan een gezondere leefomgeving willen werken. Ons luchtkwaliteit gaat achteruit bij het kappen van grote bomen.
– Als hout van een grote boom opgestookte wordt komt er CO2 in de lucht. Het duurt op zijn minst 70 jaar voordat de CO2 wat van deze opgestookte boom is opgenomen door een nieuw geplante boom. Ik meld dit omdat naast dat bomen er zijn voor bouwmateriaal er bomen ook in de versnipperaar komen om de biomassacentrales te voeden. Bij dit onderwerp is het nodige controverse.
– Jonge bomen zijn minder weerbaar tegen extreme omstandigheden, waaronder droogte. De wortels van een grote boom gaan diep en vinden daar water, die van een kleine niet. Wat er terug komt bij dit project zal slecht bestand zijn tegen dit extreem weer.

Het moge duidelijk zijn dat er meer verloren gaat dan dat er bij komt wat betreft natuur, onze gezondheid en woonplezier. Dit allemaal om 8 extra woningen er bij te krijgen?
Laten we het groots aanpakken en die lege kantoorruimtes benutten en nieuwe bossen aanplanten gecombineerd met nieuwe woningen.
Ik spreek uiteraard voor mezelf, maar hoop dat U inziet dat dit een onderwerp is die ons allen aangaat. Er zijn mensen in mijn wijk die hetzelfde denken maar al de handdoek in de ring lijken te gooien omdat ze het idee hebben dat de “machten van het grote geld” toch doen wat ze willen. Ik heb vertrouwen dat wij als burgers nog wel wat te zeggen hebben waarbij we invloed kunnen hebben op de blauwdruk van onze maatschappij.
Ik ben voorstander voor groot onderhoud aan de Catharijnestraat 1-27 en als dit idee toch moet wijken, een nieuw ontwerp. Een ontwerp waarbij alle bomen en liefst ook de struiken en heggen bespaard blijven en er rekening wordt gehouden met de beschermde, egels, insecten, vleermuizen en vogels.
We kunnen als mensen naar de Maan, dan is een ontwerp maken die om bestaande natuur heen bouwt geen moeilijke klus. Lijkt me iets van deze tijd!

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.