Boskap in de Pannenhoef

1024 497 Meldpunt Bomenkap

Melding:
De Pannenhoef nabij Rijsbergen is in beheer bij het Brabants Landschap. Het beheer blijkt te bestaan uit onder andere grootschalige kap met zwaar materieel, op vele plekken. Er moet licht komen in het bos, dat is beter volgens veel beheerders; de natuur verbeteren door licht te maken waar het niet is. Ik las in het boek van bosecoloog Peter Wohlleben dat jonge bomen juist beter af zijn als ze de eerste 80 jaar (dan zijn ze nog steeds jonkies) weinig licht hebben en langzaam groeien. De moederboom, die voor de schaduw zorgt, regelt dat er dan toch voldoende maar niet teveel voeding via de wortels aan wordt gevoerd. Het resultaat is dat de boompjes een dichte houtstructuur opbouwen en minder vatbaar zijn voor schimmels in de stam. Ze kunnen dan oud worden, 400 jaar is nog niks. Laat de natuur het zelf maar regelen!

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.