Bomenkap Eltenseweg te Stokkum

1024 612 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Aan de Eltenseweg in Stokkum is de gemeente van plan 3 gemeentelijke bomen te kappen. Deze staan er al jaren en zijn op nadrukkelijk verzoek van velen ingepast in de plannen voor de woningbouw enkele jaren geleden. De woningen zijn destijds op zodanige afstand van de weg gesitueerd dat de bomen behouden konden worden. De bomen maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de locatie. Daarnaast zijn het ook unieke bomen, met een karakteristieke vorm en beeldbepalend voor die plek.
De gemeente staat het ook toe dat de gemeentelijke bomen verminkt (zonder toestemming “gesnoeid”) worden door bewoners zelf en beloont ze vervolgens ook nog door over te gaan tot kappen.

Het college (wethouder)  heeft al wel besloten dat er gekapt gaat worden en bewoners zijn daar ook over geïnformeerd.
https://mijnstokkum.nl/uitgelicht/stokkum-heeft-zorgen-over-kap-van-bomen-aan-de-eltenseweg

graag delen
1 comment

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.