Boskap Brabantse wal; Bergen op Zoom

1024 766 Meldpunt Bomenkap

Melding:
We willen het bos behouden op de Brabantse wal  in het  natura 2000 gebied bij Bergen op Zoom
Gebied: Groot Molen beek, Lievensberg Landgoed, bossen Balsedreef,  en de bossen Zoomland.

De gemeente van Bergen op zoom en de minister van economische zaken staan toe om binnenkort ca 200.000 m² Bos te laten kappen voor een nieuw hoogspanningstracé, in notabenen een beschermt natura 2000 gebied.
In deze bossen staan talloze oude eiken en beuken van ca minimaal 80 en 100 jaar oud.

De minister en de gemeente van Bergen op zoom besloten dat dit gebied vergunbaar is voor een nieuw hoogspanningstracé en een opstijgpunt (van een al voorgaand bepaald ondergrondse 380KV bekabelingtracé van 7,4 km lang).
Omdat ze oude bomen niet belangrijker vinden tegenover de leverzekerheid van onze energie transport.
Dit tracé en opstijgpunt worden door TenneT aangelegd, TenneT wil het risico niet lopen dat de leverbetrouwbaarheid van het netwerk minder wordt, dus gaat hun voorkeur uit naar een bovengronds tracé.
Omdat het gebied “vergunbaar” is mag TenneT niet ondergronds bekabelen.

Het beste alternatief is ondergronds!
Hierbij zullen er geen bomen sneuvelen.
Volgens onderzoek van TenneT en na onafhankelijk onderzoek door de minister van EZ is 10KM ondergronds Gecompliceerd, maar betrouwbaar.
Het al bepaalde voorgaande ondergrondse tracé Langs de Molenvliet op de Brabantse wal komt heeft een lengte van 7,4 km, dit tracé komt boven de grond met een opstijgpunt, net voor een natura 2000 bos gebied vanaf daar gaat het tracé bovengronds dwars door een prachtig bos, als men dit tracé met 2,5 km verlengd is er geen boskap nodig!
Dan blijft TenneT ook binnen de verantwoorde 10KM.
We hebben gevraagd aan TenneT:
Als het bos niet vergunbaar zou zijn? is het dan mogelijk om ondergronds door te trekken?
Waarop TenneT zei. Het is gecompliceerd maar wel goed mogelijk, en dan kunnen TenneT ondergronds verantwoorden tegen over de minister.

Wij willen voor onze aarde en klimaat dat de bomen en bossen blijven want:
Het is bekend dat bomen mee helpen om CO2 op te slaan zo het de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat is op dit moment erg belangrijk om op aarde een leefbaar klimaat te krijgen en te houden.
Als we voor het ondergrondse alternatief kiezen dan behouden we niet alleen de volwassen bomen, maar als bonus gaat de oude 150kv tracé weg wordt dan komt er 40.000m² meer ruimte vrij voor het beplanten van bomen om die CO2 verder op te slaan, ten behoeven van ons allemaal.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.