Boomkap Verlengde Traay Driebergen

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding:
In / nabij de grondwaterwinning van Vitens, grenzend aan de Verlengde Traay te Driebergen, t.h.v. nr 262, is zeer rigoureus gekapt. Met name de Douglassen (mogelijk vanwege de lucratieve houtopbrengst) hebben het moeten ontgelden. Wat rest is een vernield  stuk ‘bos’. Resten van de kaalslag zijn bijeengeschoven en hier en daar staat een grove denk of een loofboom nog overeind. Moet er zó met groen in de leef- en toeristische omgeving worden omgegaan?

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.