Bomenkap Vijlenerbos

1024 894 Meldpunt Bomenkap

Melding:
In het Vijlenerbos worden veel bomen gekapt. Allemaal onder het mom van drogredenen. Niks blijft liggen, alles wordt met de grond gelijkgemaakt en meegenomen. De waardevolle bodem wordt finaal kapot gereden door zware machines. Ik vraag me af wie daar de ecologische keuzes maakt. Staatsbosbeheer omzeilt alle ecologische principes en dit terwijl het Vijlenerbos een Natura2000 gebied is. Er worden geen verantwoorde keuzes gemaakt. Staatsbosbeheer vergeet ook met gemak alle Flora en Fauna. Roofvogelnesten worden niet gescand. De bomen waar deze nesten in zitten, staan gewoon op de nominatie om gekapt te worden. Ook het leefgebied van vele zoogdieren wordt door deze wijze van beheren vernietigd.  De zoogdieren hebben het in het Vijlenerbos al moeilijk genoeg. Het gebied wordt door vele wandelpaden doorkruist en het gehele bos staat vol jachthutten en hoogzitten. Zoogdieren en roofvogels willen beschutting om te schuilen. Als Staatsbosbeheer zo doorgaat met het onverantwoorde beheer is er binnenkort geen dier meer in het bos te bekennen en is de bodem voorgoed kapot en groeit er niets meer. Laat de opstanden in elkaar storten en laat de natuurlijke successie zijn gang gaan.  Zoals het nu gaat draait het gewoonweg om geld. Het ecologische beheer is een grap. Voor een Natura2000 gebied gelden strenge voorwaarden maar die gelden zo te zien niet voor Staatsbosbeheer!

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.