Bomenkap Singel Amsterdam

1024 688 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Onlangs bereikte ons het bericht dat de gemeente van plan is 11 bomen te kappen, waaronder enkele monumentale, op het adres Singel 270 t/m 342 te Amsterdam ten behoeve van het herstel van de kademuren aan  de gracht.
Wij begrijpen dat dit herstel noodzakelijk is maar betreuren het rucksichtlos kappen van de bomen die daarmee gepaard gaat zeer. Slechts in 1 of 2 gevallen kan er eventueel een terugplaatsing plaatsvinden.
Wij hebben grote vraagtekens bij de noodzakelijkheid hiervan en hebben bezwaar mede vanwege de schoonheid van het stadsgezicht dat hiermee gepaard gaat, het milieu, de gezondheid, zuurstof en verkoelende werking bij warmte in de stad, en het bestaan van de bomen, die onze trouwe vrienden zijn, in het algemeen.
In NewYork is het zelfs gelukt om bomen te behouden lazen wij in de lokale stadskrant het Parool.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.