Petitie rode beuk Dieren

1024 576 Meldpunt Bomenkap

HET ANTWOORD

De door de gemeente verleende vergunning is door de beheerder van de begraafplaats, Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), ingetrokken.

Bron: Studio Rheden: 28 bezwaarschriften zorgen ervoor dat rode beuk blijft

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Beste isabel bes,

De gemeente heeft de omwonenden die bezwaar hebben gemaakt uitgenodigd voor een hoorzitting. Al jullie ondertekeningen hebben enorm geholpen om de gemeente te laten beseffen dat er veel publieke verontwaardiging is over het kappen van unieke boom.

Er waren 2 rondes voor:

  1. de volgens de normen van de gemeente direct belanghebbenden, dat wil zeggen wie de boom door een raam van hun huis kunnen zien en
  2. degenen die dat niet kunnen.

We hebben geprobeerd die nauwe focus wat op te rekken, tenslotte zijn er veel meer belanghebbenden bij het bestaan van een boom en zijn daar allerlei aspecten aan. Gelukkig was de Bomenstichting aanwezig met een betoog wat veel degelijker en evenwichtiger onderbouwd was dan het pragmatisme van de gemeente Rheden. De gemeente had de kapvergunning ook nog eens ingepakt in een opknapvergunning voor de begraafplaats.

Uiteindelijk heeft het beheer van de joodse begraafplaats zelf de aanvraag voor de kapvergunning ingetrokken.

We zijn blij met deze handreiking van de begraafplaats en dat de natuur de verstikkende rechtlijnigheid van de regelgeving in dit geval heeft overleefd.

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid!

_____
Beste lezers,
Bij de Joodse begraafplaats in Dieren (Gelderland) staat een ‘monumentale’ rode beuk. Helaas staat de boom (door een omissie) niet op de gemeentelijke lijst bijzondere bomen en geniet daarom geen bescherming. De gemeente heeft een vergunning verleend om de boom te kappen (in een vergunning ‘wijziging gemeentelijk monument’ De Joodse Begraafplaats).
De aanvrager is het Nederlands-Israëlisch Kerkgenootschap (NIK) dat een subsidie heeft ontvangen om Joodse begraafplaatsen in heel Nederland te herstellen. In Dieren willen ze het washuisje en de toegangspoort opknappen en de heg van haagbeuk rond de begraafplaats herstellen. De boom zou er volgens het NIK niet mogen staan en moet verwijderd worden.
Volgens een woordvoerder van NIK is de ‘kapvergunning’ voor de rode beuk aangevraagd om diverse redenen. Bomen zijn volgens NIK verboden op een Joodse begraafplaats. “De wortels van de bomen verstoren door de ondergrondse groei de eeuwigdurende grafrust. Het is ook niet toegestaan dat nabestaanden van de priesters zich onder 1 dak bevinden met de doden. Door overhangende takken met bladeren ontstaat een symbolisch dak tussen de graven en de boom waardoor het voor afstammelingen van de priesters niet mogelijk is eventueel de begraafplaats te bezoeken.” De begraafplaats is een gemeentelijk monument waar, als de boom omvalt op de grafstenen deze onherstelbaar beschadigd kunnen worden en de cultuurhistorische waarde vernietigd wordt.
Wij zijn van mening dat de herstelwerkzaamheden van de begraafplaats prima met behoud van deze mooie rode beuk kan. Er vindt binnenkort een hoorzitting plaats waarbij de Bomenstichting als belanghebbende aanwezig zal zijn om haar bezwaren tegen de kap toe te lichten.
Veel omwonenden hebben tegen de kap bezwaar gemaakt en de kap zelfs kunnen voorkomen toen NIK binnen de bezwaartermijn wilde kappen. Door de steun voor de rode beuk heeft de gemeente zich al genoodzaakt gevoeld om informeel met NIK te praten over behoud van de boom. Wij zullen bepleiten dat de gemeente als eigenaar of mede-eigenaar van de boom (op de erfgrens) hier ook zeggenschap heeft.
Er is een petitie online te vinden waarin je je steun voor behoud van de boom kunt geven. Wij hopen dat ieder van jullie de petitie ondertekent. Misschien kun je de link ook doorsturen aan anderen waarvan je weet dat die behoud van bomen van belang vinden?
Je kunt anoniem tekenen indien gewenst. Het is aan te bevelen te vermelden dat je actief bent voor de Bomenstichting. Hoe meer steun, hoe moeilijker het zal zijn voor de gemeente en het NIK om de boom te kappen.
Dus red de Rode Beuk bij de Joodse begraafplaats te Dieren en teken de petitie!
graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.