Grootschalige kap Dwingelderveld

320 240 Meldpunt Bomenkap

Grootschalige kap dwingelderveld, winter 2016.

De nieuwe wet natuurbescherming maakt het de HH natuurbeschermers nog makkelijker om van bos gesubsidieerd Natura 2000 habitat te maken daar waar het niet hoeft, en dit ten koste van de habitat van  Kwalificerende Vogelrichtlijn soorten.

Nederland heeft de Vogelrichtlijn NOOIT geimplementeerd.

Het nieuwe nationale beleid:

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.