Bomenkap blauwe steen Beers

768 1024 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Sinds paar weken worden er in een natuurlijk bosje aan rand van een akker bomen gekapt. Aanplant is lang geleden bij een soortgelijke rooi ook nooit gebeurd. Argument zou nu zijn dat gewas op akker dan beter zou kunnen groeien. Jammer dat het wild dat er een mooie schuilplaats had, het straks moet doen met nog maar een paar bomen. Ik zie geen verleende kapvergunning of aanvraag op website van de gemeente Land van Cuijk.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.