Voorgenomen kap monumentale kastanjeboom Entrepotdok 85 Amsterdam

600 339 Meldpunt Bomenkap

Melding:
In december 2017 is de kademuur ter hoogte van Entrepotdok 86 bezweken. De gemeente is bezig met voorbereidingen om de kademuur te vernieuwen. De werkzaamheden zullen begin 2020 plaatsvinden. Naast de werkzaamheden aan de kademuur staan ook de bomen die aan de kade staan ter discussie, waaronder de monumentale kastanjeboom. Er is in dit kader onderzoek gedaan naar de conditie van de boom en naar de mogelijkheden van een andere bouwmethode.  Deze bouwmethode kan de boom van kap redden. Toch is de gemeente voornemens de boom te kappen. Komende weken neemt het stadsdeelbestuur hierover een besluit. De bewoners rondom Entrepotdok 86 zijn niet gerust op de uitkomst van dat besluit.

graag delen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.