Voorgenomen kap bomen Midachten in Epe

1024 285 Meldpunt Bomenkap

Melding:
De gemeente Epe heeft voorgesteld om alle bomen in onze straat te kappen in verband met de vervanging van de riolering. In de foto is de situatie voor en na te zien in een straat verderop, waar de gemeente zijn plannen reeds heeft uitgevoerd.

In onze wijk vervangt de gemeente de riolering; en passant zijn ook de gas- en waterleidingen vervangen en wordt de bestrating vernieuwd. Vanwege een tekort aan parkeerplaatsen wil men onze straat van voor tot achter voorzien van parkeerplaatsen haaks op de straat. Hiervoor zouden de bomen moeten worden gekapt. De buurt is in de periode 1965-69 gebouwd en de bomen zijn in volle glorie en blakende gezondheid. De gemeente wil een aantal grove dennen herplanten in plaats van de loofbomen (acacia) die er nu zijn te bewonderen.

De Midachten komt uit op de Hoge Hagt, waarvan de foto’s zijn. Hier stonden hazelaars, sommige mensen ergerden zich aan de val van hazelnoten en hebben de gemeente gevraagde de bomen te kappen. In onze straat is het vermoedelijk het bladblazersgilde dat achter de kap zit en het infrabedrijf dat de uitvoering doet van de werkzaamheden. De projectleider die ik sprak zei dat hij graag zou kappen, omdat de aanleg van het leidingwerk dan beter uit te voeren was.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.