Voorgenomen kap beeldbepalende kerngezonde populieren, Groningen

768 1024 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Betreft voorgenomen kap van 2 zeer forse doch kerngezonde populieren van omstreeks 60 jaar oud met gele stip erop als aankondiging voor aanstaande kap. Locatie Orionlaan Groningen, gemeenteperk. De bomen zijn kerngezond, fraai, beeldbepalend, doen aan natuurlijke CO2 opslag etc etc..Laten staan dus!

Ik heb veel moeite met kap van met name grote volgroeide gezonde bomen. Vanuit verschillende opzichten. Ze zijn fraai en beeldbepalend, geven de stad een mooie uitstraling. En van de hele andere kant belicht, bomen, oude bomen des te meer houden CO2 vast hetgeen bijdraagt de klimaatopwarming in toom te houden. In dit opzicht kan jonge aanplant de kap van 1 oude boom op kortere termijn bij lange na niet compenseren. 1 jonge boom weet pas over 60 jaar net zoveel CO2 vast te houden als een gekapte boom van 60 jaar oud nu. Terwijl we juist nu gebaat zijn bij (acute) CO2 reductie, en niet pas over 60 jaar. Zuinig zijn op het openbare groen dat we hebben is goed, maar ik zou ervoor willen pleiten extra zuinig te zijn op onze oude volgroeide bomen. Pas over 60 jaar is jonge aanplant weer net zo groot als de gekapteboom nu.

Het gaat hierbij overigens om populieren die – zie bepaalde tuinen en perken elders in het land – die mits ze voldoende ruimte hebben en in goede stevige grond staan, wel 150 jaar oud kunnen worden. Soms moeten de populieren ietwat worden bij-gesnoeid om al teveel vallende takken tijdens storm te voorkomen.

Mijn melding heb ik ook gedaan op de site van de Partij voor de Dieren.

Hopelijk weten we de kap van deze zeer fraaie populieren aan de Orionlaan te
voorkomen.

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.