Verwijdering monumentale bomen uit Bomenregister 2021

1024 355 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Het college van Zuid-West Fryslan heeft op 20 april 2021 het geactualiseerde bomenregister 2021 vastgesteld. Van belang daarbij is de verwijdering van een aantal bomen van deze lijst. Het gaat hier om monumentale gezichtsbepalende bomen van soms 1 eeuw oud. Ik als burger kan geen bezwaar maken omdat ik er niet vlakbij woon. Dan geld ik niet als belanghebbende, volgens de huidige interpretatie van de wet. Wanneer deze bomen (zie bijlage) van de lijst gehaald worden zullen zij, zonder dat er een omgevingsvergunning nodig is (dus zonder onderbouwing), gekapt kunnen worden door dezelfde gemeente. Er wordt willens en wetens naar toegewerkt om deze bomen, die op deze lijst zijn gezet om beschermd te worden te kappen. Waarom dit beleid? Het bomenregister wordt op deze manier omzeild.  Het is een schande.

Klik hier voor de lijst

En klik hier om de petitie te ondertekenen

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.