Overzichtskaart kap Groninger (dorps)bossen

1023 555 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Sinds de zomer van 2017 kapt Staatsbosbeheer vele (dorps)bossen op het Groninger Hogeland. Vaak gaat het om kleibossen met een grote biodiversiteit die, in tegenstelling tot de ‘zombie-natuur’ van de intensieve landbouw, een (vaak laatste) toevluchtsoort bieden aan flora en fauna. De directe (officiële) aanleiding voor de grootschalige kaalslag is de essentaksterfte, maar in de praktijk lijkt er meer aan de hand.

Hoewel de essen inderdaad ziek zijn, worden de oudste essen, die gewoonlijk het minst snel worden aangetast, als eerste gekapt, terwijl percelen met morsdode en (want) jongere essen nogal eens worden overgeslagen, zeker als er geen bruikbaar (ouder) hout tussen staat. Ook worden grote aantallen niet-essen gekapt, waaronder vele eiken, elzen, berken, populieren en esdoorns. Verder sneuvelt door het grove geweld van de machines de meeste ondergroei (lijsterbessen, meidoorns, vlier). Zelfs als deze niet in de doorgangszone van de harvester staan. Je kunt ook zeggen: vaak is de doorgangszone – synoniem voor: alles plat – twintig of dertig meter breed, terwijl drie meter voldoende is om de machines doorgang te verlenen. Na de oogstmachine volgt bovendien de uitrijder, vervolgens de versnipperaar, dan – als er sprake is van herplant – een soort ploeg en tot slot een graafmachine die geulen graaft (als in een aardappelveld) waarin de nieuwe boompjes worden geplant. De oogst is enorm, zowel in dikke stammen als in ‘biomassa’. Voor het betreffende bos betekent dit niets anders dan helemaal opnieuw beginnen, met – dat moet er wel bij – een minder vruchtbare bodem. Ook al omdat veel nuttige schimmels door de graafmachines worden verstoord.

Uiteindelijk rest een ‘boomakker’ met ‘veren’ (jargon voor kniehoge jonge aanplant) die, tot overmaat van ramp, waarschijnlijk vooral zal dienen als toekomstig ‘energiebos’ (mogelijk gemaakt door Shell en SBB). Want volgens de laatste berichten verdwijnt veel nieuwe aanplant over pakweg tien jaar (als de ‘maximale CO2 opname’ volgens Shell en SBB ‘al is afgenomen’) weer in de biomassacentrales… In dit geval onder het mom van de ‘veiligheid van de burgers’ (terwijl de dode bomen vaak blijven staan!).

Toelichting bij de kaart: de rode iconen geven aan dat er is gekapt, diagonaal bijltje betekent: al voorzien van toelichting en/of foto’s. Groen betekent: essen aanwezig, nog niet gekapt. Groen met essenblad: perceel met vrijwel uitsluitend essen. Ook bossen die om andere redenen dreigen te worden gekapt – aanleg villa’s of resorts – zijn waar mogelijk gemarkeerd. Klik op het icoon voor aanvullende informatie over een locatie.

Zie verder: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1HH_c8hnRBnuKU8bUIxHEs4wjqLs8P4dk&ll=53.292720368750416%2C6.783714300000042&z=10

Blogwachter

graag delen
1 comment
  • Roel Pannekoek
    REPLY

    Het is goddorie overal hetzelfde. Overal in het land heeft SBB wel een motief om oude monumentale bomen te kappen. Bij ons op de Veluwe komen de plaatselijke boswachter en bosecoloog bij het rooien van 80 jaar oude vliegdennen met de reden stikstofafvoer en heideherstel. De bewuste heide zou meer dan 10% bomenbedekking hebben en dat is tegen de Natura 2000 regels.
    Bescherm de natuur tegen de natuurbeheerorganisaties!

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.